O dr. Vinku Perčiću

Dr. Vinko Perčić rođen je u Hrvatskom Majuru 20.veljače, 1911. godine. Školovao se u Subotici, zatim je studirao u Grazu i Parizu. Stekavši titulu doktora medicinskih znanosti, nakon pripravničkog staža 1938. godine započinje s radom u subotičkoj bolnici na Odjelu za interne bolesti. Nakon Drugog svjetskog rata, 1947. godine imenovan je voditeljem tog odjela. Usavršavao se u Londonu i Washingtonu u područjima gastroenterologije i endoskopije.

Nakon povratka u Suboticu 1959. godine nastavlja svoju liječničku karijeru. Značajno se afimirao kao znanstvenik i istraživač, unapređujući područje gastoenterologije iniciranjem osnutka međunarodnog skupa Internističkih dana koji su se u Subotici održavali od 1961. do 1974. godine. Svoju uspješnu liječničku karijeru u cijelosti je odradio u subotičkoj bolnici, gdje je početkom osamdesetih i umirovljen. Umro je u Subotici 24. studenog 1989.