Zbirka Perčić - Impressum
Koncepcija i organizacija:

Višnja Zgaga, Muzejski dokumentacijski centar


www.mdc.hr


Izrada:

Link2


Stručni suradnici

Ana Medić, Galerija Klovićevi dvori


Tea Rihtar, Muzejski dokumentacijski centar


Izrađeno:

2011.